גרסה 1.2

פגישה 5 - מחרוזות

לולאות for ופירוק מחרוזות לתווים

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי גיא קרן