גרסה 1.2

פגישה 5 - מחרוזות

חישוב אורך מחרוזת - הפונקציה len

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי גיא קרן