גרסה 1.2

פגישה 5 - מחרוזות

היפוך מחרוזת באמצעות לולאת for

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי גיא קרן