פקודות לניהול קבצים וספריות בלינוקס

V1.0

 1. כניסה ללינוקס: במסך הכניסה יש לספק שם משתמש וסיסמה שהוגדרו על-ידי מנהלי המערכת.
 2. לכל משתמש יש ספרית בית.
 3. מעבר לספריית הבית (home directory): ניתן לרשום את הפקודה: cd (ללא פרמטרים), או את הפקודה: cd ~
 4. צפייה ברשימת הקבצים בספריה הנוכחית: ls
 5. צפייה ברשימת הקבצים בספריה הנוכחית בפורמט רחב: ls -l
 6. צפייה ברשימת הקבצים בספריה מסויימת: ls /path/to/dir
 7. יצירת ספריה חדשה: mkdir dir_name
 8. מחיקת ספריה (ריקה): rmdir dir_name
 9. מעבר לספריה נתונה: cd dir_name
 10. מעבר מחיצה אחת למעלה: cd ..
 11. הפעלת עורך הקבצים jed על קובץ קיים או חדש: jed file_name
 12. מחיקת קובץ: rm file_name
 13. שינוי שם של קובץ (או ספריה): mv old_name new_name
 14. העתקת קובץ: cp old_file_name new_file_name