גרסה 1.1

פגישה 9 - פונקציות ומשתנים מקומיים

שימוש במשתנים מקומיים

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי גיא קרן