גרסה 1.1

פגישה 9 - פונקציות ומשתנים מקומיים

שיעורון ו' - משתנים מקומיים - מבחוץ ומבפנים.

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי גיא קרן