גרסה 1.1

פגישה 9 - פונקציות ומשתנים מקומיים

כלי קטן - טווחים

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי גיא קרן