גרסה 1.1

פגישה 9 - פונקציות ומשתנים מקומיים

שיעורון ה' - לפונקציה שלי שלוש קריאות...

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי גיא קרן