גרסה 1.1

פגישה 9 - פונקציות ומשתנים מקומיים

שיעורון ה' - לפונקציה שלי שלוש קריאות...

הפעלת פונקציה מספר פעמים

פרמטרים לפונקציה

החזרת ערך מפונקציה

כלי קטן - טווחים

משחק חמישי - צייר לי משולש, או ריבוע, או משהו...

שיעורון ו' - משתנים מקומיים - מבחוץ ומבפנים.

שימוש שגוי במשתנה אחד לשתי מטרות

שימוש במשתנים מקומיים

עוד על משתנים מקומיים

משחק שישי - "כמה דני..." - תוכנית למבלבלים מתחילים.

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי גיא קרן