גרסה 1.1

פגישה 7 - תנאים (אם....אז...אחרת!)

שימוש בלולאת "כל-עוד" כתנאי

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי גיא קרן