גרסה 1.1

פגישה 7 - תנאים (אם....אז...אחרת!)

שיעורון ד' - יש לי תנאי

אם... אז... אחרת...

הערת ביניים - הערות בפייתון

שימוש בלולאת "כל-עוד" כתנאי

שימוש בלולאת "כל-עוד" אין-סופית

כלי קטן - קריאה מהמקלדת

כלי קטן - קריאה מהמקלדת (המשך)

משחק שלישי - נחש את המספר

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי גיא קרן