גרסה 1.2

פגישה 5 - מחרוזות

שיעורון ג' - מחרוזות

שירשור מחרוזות

חישוב אורך מחרוזת - הפונקציה len

לולאות for ופירוק מחרוזות לתווים

היפוך מחרוזת באמצעות לולאת for

כלי קטן - הולכים לישון

משחק רביעי - "אל תצעק לי באוזן!"

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי גיא קרן