גרסה 1.2

פגישה 3 - פייתון, משתנים ולולאות "כל עוד"

פייתון כמחשבון

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי עמית אהרונוביץ