גרסה 1.2

פגישה 3 - פייתון, משתנים ולולאות "כל עוד"

מפרש אינטראקטיבי

פייתון כמחשבון

שמות ומשתנים

לקראת תוכנית - הדפסה למסך

תרגיל ראשון: לספור עד 10 "על האצבעות"

לולאות "כל עוד"

כתיבת הלולאה

לולאה אינסופית

תרגיל שני - ועכשיו שהמחשב יספור

Valid HTML 4.01! נכתב על ידי עמית אהרונוביץ