גרסה 1.2

פגישה 1 - מבוא לתכנות

תרגיל שני - משחק "כל-עוד"